ENERGETIKA

zajišťujeme tyto hlavní činnosti:

  • VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE (KJ – dieselagregát)
  • DISTRIBUCE EE v tzv. LDS
  • OBCHOD s EE (soustředěn na odběratele v LDS)
  • VÝROBA TEPELNÉ ENERGIE
  • ROZVOD TEPELNÉ ENERGIE

Energetika

EgÚ představuje v rámci a.s. CHS samostatně hospodařící útvar.

V souladu s platnou legislativou, která vychází především z energetického zákona (EZ) č.458/2000 úsek zajišťuje tyto hlavní činnosti: – výroba elektrické energie (KJ – dieselagregát) – distribuce EE v tzv. LDS – obchod s EE (soustředěn na odběratele v LDS) – výroba tepelné energie – rozvod tepelné energie Tyto činnosti jsou podle EZ vázány získáním licence vydané ERÚ po splnění především technických, odborných a finančních podmínek.

Mezi další důležité činnosti EgÚ patří: – provozování vodovodní sítě pitné vody – provozování vodovodní sítě povrchové vody – provozování páteřní kanalizační sítě – výroba a dodávka tlakového vzduchu – opravárenská a údržbářská činnost, realizace instalací v oboru elektro, voda, topení, zemní plyn, tlakový vzduch – ekologická agenda – provoz podnikové vlečky
Vlečka dle zákona č. 266/94 Sb. ve znění následujících úprav je veřejně nepřístupná