Dispečink

Dispečink

V r. 2006 bylo zřízeno pracoviště energetického dispečinku. Zajišťuje řízení a sledování dodávek energie v rámci areálu. Aktivně ovlivňuje odběrové diagramy a operativně nasazuje jednotlivé výrobní prostředky do provozu. Přijímá hlášení o závadách, poruchách zařízení na dodávky energií. Organizuje komunikaci s pohotovostní službou akciové společnosti. Zajišťuje obsluhu výrobních prostředků podle provozních předpisů.