Elektrická energie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Elektrická energie

Výroba EE CHSS vlastní licenci na výrobu udělenou ERÚ. Z původní výroby EE parním turbogenerátorem je dnes EE vyráběna moderním systémem se spalovacím motorem. Elektrický výkon je 0,854 MWe. Palivo ZP. Kogenerace zvyšuje spolehlivost dodávek EE v areálu při plánovaných i neplánových přerušeních dodávek EE ze sítě distributora a napájení důležitých technologií výroby tepla, dodávek vody, informačních serverů, telekomunikačního a zabezpečovacího systému,…. Mobilní a špičkový zdroj představuje dieselagregát s výkonem 0,25 MWe spalující naftu.

Distribuce EE Zajištění distribuce EE je zaměřeno na spolehlivý provoz zařízení a sítí na úrovni VN a NN. Z nadřazené soustavy je areál napojen přípojkou 35 kV. Transformace na 6 kV je zajištěna 3 ks transformátorů. Z VN rozvodny pokračují VN kabely do celkem 13 trafostanic. Distribuce je zajišťována nepřetržitě a v tomto režimu je proces sledován – vyhodnocován z centrálního dispečinku. Spolehlivý provoz je zajišťován pravidelnou údržbou, modernizací zastaralých komponentů, předepsaným konáním revizní a servisní činnosti, atd.

Pravidla distribuce elektřiny

Obchod s EE Na základě udělené licence je v rámci LDS zajišťována obchodní činnost s cílem poskytnout za nadstandardních podmínek energii v konkurenceschopné cenové úrovni.