Ostatní energetika

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ostatní energetika

Ekologie
V akciové společnosti je kladen důraz na ochranu životního prostředí. EgÚ zajišťuje aplikaci a dodržování požadavků platné legislativy dané především:

Zákon o ovzduší
Zákon o odpadech
Chemický zákon
Zákon o obalech
evidence v IRZ
Dále vypracovává hlášení, statistiky, atd.

Elektroinstalace
Zajišťuje údržbu, opravy, dodávky menších elektroinstalací resp. instalací podle vypracované projektové dokumentace. Pracovníci s kvalifikací podle vyhl.50/78 provádí údržbu a opravy na VN rozvodnách, NN rozvodech, vyhrazených zvedacích zařízeních, atd.

Trubní instalace
Pro spolehlivé dodávky energií zajišťují údržbu a opravy výrobních celků a síťových rozvodů.

Realizujeme externí dodávky v oborech VODA, TOPENÍ, ZEMNÍ PLYN, TLAKOVÝ VZDUCH

Železniční vlečka
EgU spolupracuje při zajištění provozování vlečky s externí odbornou firmou,která obdržela Povolení Drážního úřadu k provozování železniční vlečky.

Revizní činnost
Pro vlastní energetické celky a výrobní prostředky v akciové společnosti zabezpečuje EgÚ revizní činnost vyhrazených tlakových zařízení, kotlů, plynových zařízení, elektrorevize.