Teplo

Teplo

Výroba tepelné energie (TE)

Výroba TE doznala výrazných změn v r.2006. Do provozu byla na místo parní kotelny uvedena moderní teplovodní kotelna s kotli Viessmann osazenými hořáky Weishaupt. Od r. 2018 je aktuální instalovaný tepelný výkon zdroje 5,146 MWt vč. kogenerační jednotky. Všechny zdroje spalují ZP. V teplovodní kotelně je dosahováno vysoké účinnosti. Všechny zdroje plní požadavky emisních limitů

Rozvod tepelné energie

Na rozvod tepla byla společnosti udělena licence ERÚ. Z centrálních rozvodů TE, které jsou napojeny na teplovodní kotelnu, výměníky, kogenerační jednotku, je tepelná energie rozváděna na paty objektů. V místě předání TE jsou instalována schválená měřidla. Kromě dodávek TE pro otop je též dodávána teplá vody pro hygienické potřeby samostatnými rozvody. Teplá voda je připravována v centrální předávací stanici s akumulací ve třech zásobnících.

Cena tepelné energie

Cena je věcně usměrňována. Regulaci ceny tepla provádí ERU. Na základě aktuálně platného Cenového rozhodnutí ERÚ a předpokládané dodávky tepla je zpracována předběžně kalkulovaná cena. Následně je provedeno vyrovnání a vyúčtování dle platné Vyhlášky.