Zemní plyn

Zemní plyn

Odběr zemního plynu především pro výrobu tepla a KVET. Do areálu je přiveden vlastní STL přípojkou z regulační stanice VTL/STL, která je v majetku VČP-NET. Z plynoměrny jsou napojeny jednotlivé technologie a vystupují odtud STL plynovody a NTL plynovod. Plynovody, regulační stanice, regulátory, zabezpečovací zařízení jsou pravidelně udržovány, servisovány a v předepsaných intervalech revidovány odborně způsobilou osobou.