Základní informace

Zajišťujeme komplexní službu zákazníkům.

 • Zpracování 3D modelu, případně načtení Vašich dat, se kterými dále pracujeme.
  Sledujeme a evidujeme změny a indexy změn. Používáme speciální SW pro hlídání a
  evidenci změn modelů a samozřejmě i samotných vstřikovacích forem, nástrojů,
  přípravků nebo i vyráběných dílů.
 • Po zpracované a odsouhlasené konstrukci zajistíme nákup materiálu a normálií,
  případně můžeme vyrábět i z Vámi dodaného materiálu.
 • Výrobní celky nebo i díly vyrábíme v komplexně vybavené nástrojárně.
 • Každou vstřikovací formu ovzorkujeme v naší lisovně plastů a po pečlivém změření
  provádíme optimalizaci.
 • Zajistíme sériovou produkci ve vlastní lisovně plastů.
 • Provádíme pravidelnou údržbu a záruční i pozáruční servis našich výrobků.
 • Zpracujeme modifikace modelů výlisků a upravíme vstřikovací formy.

Výrobní činnosti

 • nástroje pro stříhání, tažení, ohýbání plechu, postupové nástroje
 • formy na tlakové lití hliníku
 • formy na vstřikování plastů, pryže
 • formy na vypěňování (autosedačky)
 • formy na vakuové tváření plastů
 • zápustky na kování železných i neželezných kovů
 • speciální měřidla
 • speciální řezné nástroje pro obrábění kovů
 • výroba speciálních výrobních pomůcek a přípravků pro obrábění
 • montáž, svařování, kontrolu a zkoušení
 • výroba trnů na vulkanizaci hadic pro motory automobilů
 • výroba prototypů strojů a zařízení podle dodané dokumentace
 • tepelné zpracování – cementování, kalení, popouštění

Technická příprava výroby

Disponujeme dostatečnou vlastní kapacitou v konstrukci, technologické přípravě výroby i v CNC
programování obráběcích center.
Konstrukce a technologická příprava výroby je zabezpečena s pomocí CAD/CAM systémů:

 • CATIA V5 (6 x licence)
 • SolidWorks (4 x licence),
 • PowerMill (6 x licence),
 • Surfcam Velocity IV. (3 x licence).

Používáme tyto formáty dat:

 • DWG, DXF, Catia, Step, IGS, parasolid.