Herrmannova 520, 583 01 Chotěboř 

Akciová společnost je zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 606 Držitel certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2016 

Podmínky ochrany soukromí – pro GDPR  2021 

 1. Úvod 
 2. Soukromí návštěvníků našich webových stránek je pro nás velmi důležité a zavázali jsme se je  chránit. Tato pravidla vysvětlují, co s vašimi osobními údaji děláme. 
 3. Váš souhlas s používáním souborů cookies v souladu s našimi podmínkami při první návštěvě  našich webových stránek nám umožňuje použít soubory cookies při každé vaší návštěvě  našeho webu. 
 4. Shromažďování osobních údajů 

Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů: 

 1. informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče  a operačního systému; 
 2. informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení,  délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek; 
 3. informace jako je e-mailová adresa, kterou zadáváte při registraci na našich webových  stránkách; 
 4. informace, které zadáte, když si na našich webových stránkách vytváříte profil – např. vaše  jméno, profilové obrázky, pohlaví, datum narození, stav, zájmy a koníčky, vzdělání a  zaměstnání;
 5. informace jako je vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte, když se přihlašujete k  našim e-mailovým službám a/nebo newsletterům; 
 6. informace, které zadáváte při používání služeb na našich webových stránkách; 
 7. informace vygenerované při používání našich webových stránek, včetně toho kdy, jak často a  za jakých podmínek je používáte; 
 8. informace související s vaším nákupem, použitými službami nebo transakcemi, které přes  naše webové stránky provedete a které obsahují vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e mailovou adresu a podrobnosti o vaší kreditní kartě; 
 9. informace, které odešlete na naše webové stránky s úmyslem publikovat je na internetu,  včetně vašeho uživatelského jména, profilových obrázků a obsahu vašeho příspěvku; 
 10. informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou nám pošlete e-mailem nebo přes webové  stránky, včetně samotného obsahu a metadat; 
 11. jakékoliv další osobní údaje, které nám pošlete. 

Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i  zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami. 

 1. Použití vašich osobních údajů 

Osobní údaje, které nám byly poskytnuty prostřednictvím našich webových stránek, budou použity  pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní  údaje můžeme využít pro následující účely: 

 1. správu našich webových stránek a podnikání; 
 2. přizpůsobení našich webových stránek právě vám; 
 3. umožnění využívání služeb dostupných na našich webových stránkách; 
 4. zasílání zboží zakoupeného prostřednictvím našich webových stránek; 
 5. poskytování služeb zakoupených prostřednictvím našich webových stránek; 6. zasílání výpisů, faktur, připomínek plateb a vybírání plateb; 
 6. zasílání nekomerčních obchodních sdělení; 
 7. zasílání konkrétně vyžádaných e-mailových oznámení; 
 8. zaslání našeho e-mailového newsletteru, pokud jste o něj požádali (můžete nás kdykoli  informovat, pokud jej již nevyžadujete); 
 9. zasílání marketingových sdělení týkajících se našeho podnikání nebo podnikání pečlivě  vybraných třetích stran, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat, a to poštou nebo,  pokud jste s tím výslovně souhlasili, e-mailem nebo podobnou technologií (můžete nás  kdykoli informovat, pokud marketingové sdělení již nevyžadujete); 
 10. poskytování statistických informací o našich uživatelích třetím stranám (tyto třetí strany však  z těchto informací nebudou moci identifikovat žádného jednotlivého uživatele);
 11. vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s  naším webem; 
 12. udržování bezpečnosti našich webových stránek a předcházení podvodům; 
 13. ověření souladu s podmínkami používání našich webových stránek (včetně sledování  soukromých zpráv zasílaných prostřednictvím naší služby soukromých zpráv); a 
 14. další použití. 

Pokud odešlete osobní údaje ke zveřejnění na našem webu, zveřejníme a použijeme je v souladu s  licencí, kterou nám poskytnete. 

Vaše nastavení ochrany osobních údajů lze použít k omezení zveřejnění vašich údajů na našem webu  a lze je upravit pomocí ovládacích prvků ochrany soukromí na tomto webu. 

Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem  přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany. 

 1. Zveřejňování osobních údajů 

Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli z našich zaměstnanců, úředníkům, pojišťovnám,  profesionálním poradcům, agentům, dodavatelům nebo subdodavatelům tak, jak je to přiměřeně  nutné pro účely stanovené v těchto zásadách. 

Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli členu naší skupiny společností (tzn. našim dceřiným  společnostem, naší hlavní holdingové společnosti a všem jejím dceřiným společnostem) tak, jak je to  přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách. 

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit: 

 1. v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona; 
 2. v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením; 
 3. za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování  informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika); 
 4. kupujícímu (nebo budoucímu kupujícímu) jakéhokoli podnikání nebo aktiv, které prodáváme  (nebo o prodeji uvažujeme); a 
 5. jakékoliv osobě, o které se důvodně domníváme, že může požádat soud nebo jiný příslušný  orgán o poskytnutí těchto osobních údajů a pokud by podle našeho názoru mohl takový soud  nebo orgán zveřejnění těchto osobních údajů nařídit. 

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách nebudeme vaše osobní údaje třetím stranám  poskytovat. 

E.Mezinárodní přenosy dat 

 1. Údaje, které shromažďujeme, mohou být uchovávány, zpracovávány a přenášeny mezi  kteroukoli ze zemí, v nichž působíme, abychom je mohli používat v souladu s těmito  zásadami.
 2. Údaje, které shromažďujeme, mohou být předány do následujících zemí, které nemají zákony  na ochranu údajů rovnocenné zákonům platným v Evropském hospodářském prostoru:  Spojené státy americké, Rusko, Japonsko, Čína a Indie. 
 3. Osobní údaje, které zveřejníte na našem webu nebo odešlete ke zveřejnění na našem webu,  mohou být prostřednictvím internetu dostupné po celém světě. Nemůžeme zabránit použití  nebo zneužití těchto informací ostatními. 
 4. Výslovně souhlasíte s převody osobních údajů popsanými v této části E. 
 5. Uchovávání osobních údajů 
 6. V této části F jsou stanoveny zásady a postupy uchovávání údajů, jejichž cílem je zajistit,  abychom dodržovali naše zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání osobních  údajů. 
 7. Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, se nesmějí uchovávat déle,  než je pro tento účel nebo účely nezbytné. 
 8. Bez ohledu na ostatní ustanovení této části F si uchováme dokumenty (včetně těch  elektronických) obsahující osobní údaje: 
 9. v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona; 
 10. pokud se domníváme, že dokumenty mohou být relevantní pro jakékoli  

probíhající nebo budoucí soudní řízení;  

 1. za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně  poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení  

úvěrového rizika). 

 1. Bezpečnost vašich osobních údajů 
 2. Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití  nebo změně vašich osobních údajů. 
 3. Všechny vámi poskytnuté osobní údaje uložíme na naše zabezpečené servery (chráněné  heslem a bránou firewall). 
 4. Všechny elektronické finanční transakce zadané přes naše webové stránky budou  zašifrovány. 
 5. Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost  dat odesílaných přes internet nemůžeme zaručit. 
 6. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesla, které používáte pro přístup na náš web;  nebudeme vás žádat o heslo (s výjimkou případů, kdy se přihlašujete na náš web). 
 7. Změny 

Tyto zásady můžeme občas aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. Tuto  stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto  zásadách. Na změny v těchto zásadách vás můžeme upozornit e-mailem nebo prostřednictvím  soukromých zpráv na našich webových stránkách.

 1. Vaše práva 

Můžete nám nařídit, abychom vám poskytli jakékoli osobní údaje, které o vás máme. Poskytování  takovýchto informací bude podléhat následujícímu: 

 1. zaplacení poplatku 100 Kč; a 
 2. předložení příslušného dokladu o vaší totožnosti (za tímto účelem obvykle přijímáme  fotokopii vašeho ID ověřenou notářem). 

V rozsahu povoleném zákonem můžeme poskytnutí osobních údajů, které požadujete, odmítnout. Můžete nám kdykoliv nařídit, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely. 

V praxi buď obvykle výslovně předem souhlasíte s tím, jak vaše osobní údaje pro marketingové účely  použijeme, nebo vám nabídneme možnost odhlášení z používání vašich osobních údajů pro  marketingové účely. 

 1. Webové stránky třetích stran 

Naše webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a  podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemáme kontrolu  a neneseme za ně odpovědnost. 

 1. Aktualizace údajů 

Dejte nám prosím vědět, pokud je třeba vaše osobní údaje, které máme, opravit nebo aktualizovat. L. Soubory cookies 

Naše webové stránky používají soubory cookies. Soubor cookie je soubor obsahující identifikátor  (řetězec písmen a čísel), který je webovým serverem odeslán webovému prohlížeči a webovým  prohlížečem uložen. Tento identifikátor je poté odeslán zpět serveru vždy, když si prohlížeč od  serveru vyžádá zobrazení stránky. Soubory cookies mohou být buď „trvalé“ nebo „relační“. Trvalé  soubory cookies budou uloženy webovým prohlížečem a zůstávají v platnosti až do data jejich  vypršení, pokud před datem vypršení nejsou smazány uživatelem. Relační soubory cookies naopak  vyprší na konci relace uživatele po zavření webového prohlížeče. Soubory cookies běžně neobsahují  žádné informace, které by uživatele jednoznačně identifikovaly, ale osobní údaje, které o vás  ukládáme, mohou být s informacemi uloženými a získanými ze souborů cookies propojeny. Na našich  webových stránkách používáme jak relační tak trvalé soubory cookies. 

 1. Jména souborů cookies, které používáme na našich webových stránkách, a důvody jejich  použití, jsou uvedeny níže:  
 2. Na naší webové stránce používáme Google Analytics a Adwords k rozpoznání  počítače a když uživatel navštíví webovou stránku / sledování pohybu uživatele na  našich webových stránkách / zlepšení použitelnosti webových stránek / analýze  použití webových stránek / správě webových stránek / zabránění podvodům a  zlepšení bezpečnosti webových stránek / přizpůsobení webových stránek pro  každého uživatele; 
 3. Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookies – například: 
 4. v Internet Exploreru (verze 10) můžete blokovat soubory cookies pomocí změny  nastavení zpracování souborů cookies, které je k dispozici kliknutím na „Nástroje“,  „Možnosti Internetu“, „Soukromí“ a poté „Upřesnit“; 
 5. ve Firefoxu (Verze 24) můžete blokovat všechny soubory cookies kliknutím na  „Nástroje“, „Možnosti“, „Soukromí“, pak v rozbalovací nabídce vyberte „Použít  vlastní nastavení historie“ a zrušte zaškrtnutí políčka „Přijímat soubory cookies z  webů“; a 
 6. v Chromu (verze 29) můžete blokovat všechny soubory cookies v nabídce  „Přizpůsobení a ovládání“, kde klikněte na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá  

nastavení“ a „Nastavení obsahu“ a pak pod nadpisem „Cookies“ vyberte „Blokovat  webům možnost nastavení jakýchkoliv údajů“. 

Blokování všech souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových  stránek. Pokud soubory cookies zablokujete, nebudete na našich webových stránkách moci využít  všechny funkce. 

 1. Soubory cookies již uložené ve vašem počítači můžete vymazat – například:  
 2. v Internet Exploreru (verze 10) musíte soubory cookies vymazat ručně (instrukce jak  to provést naleznete zde: http://support.microsoft.com/kb/278835); 
 3. ve Firefoxu (Verze 24) můžete soubory cookies smazat kliknutím na „Nástroje“,  „Možnosti“ a „Soukromí“, pak vyberete „Použít vlastní nastavení historie“, kliknete  na „Zobrazit soubory cookies“ a pak kliknete na „Odstranit všechny soubory  cookies“; a 
 4. v Chromu (verze 29) můžete všechny soubory cookies smazat v nabídce  „Přizpůsobení a ovládání“, kde klikněte na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá  

nastavení“ a „Vymazat data prohlížeče“ a před tím, než kliknete na „Vymazat data  prohlížeče“, vyberete „Smazat soubory cookies a další data stránek a rozšíření“. 

 1. Vymazání souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových  stránek. 

V Chotěboři dne 13.7.2021